ותַוֹצֵא הָאָרץֶ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזרְיִעַ זרֶעַ לְמִינהֵוּ ועְֵץ עֹשֶׂה-פְּריִ אֲשֶׁר זרַעְוֹ-בוֹ לְמִינהֵוּ ויַרַּאְ אֱלֹהִיםכּיִ-טוֹב

וַתוֹצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיע זָרַע לְמִינֵהוּ וְעֵץ עֹשֶׂה פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעוֹ בּוֹ לְמִינֵהוּ וַיַרְּא אֱלֹהִים כּי טוֹב:

"
בראשית א:יב